De stadsdelen van Cochem

.

De stadswijk Cond

…is de rechts van de Moezel gelegen stadswijk van Cochem.

In een oorkonde uit het jaar 857 wordt het dorp Cond voor het eerst genoemd als “villa Condendunum”. Naast de oude dorpskern, is tegenwoordig “Obercond” een belangrijk deel van de stad. Hier bevindt zich een uitgebreid woongebied en het Moezelstadion, net zo als een recreatiecentrum, het ziekenhuis, een winkelcentrum en de nieuwe Moezelbrug. De kern van de bebouwing is de zogenaamde “Siedlung” in de buurt van de huidige Kapellenstraße. Deze ontstaan na de oprichting van de “Gemeinnützige Bauverein e.V.” in 1926 en had het doel om naar de regels van het “Reichsheimstättengesetzes” het bouwen van woonhuizen door bouw-willige leden van de vereniging mogelijk te maken. Belangrijk voor de ontwikkeling van Cond was ook de bouw van de “oude” Moezelbrug, die na twee jaren bouwtijd ingewijd werd. Door deze betere aanbinding werd in Cond eerst de voormalige wijnbouwschool (1928) en later het voormalige belastingkantoor (1929) gebouwd. Sinds 1932 hoort Cond bij Cochem.

De stadwijk Sehl

..ligt boven de binnenstad aan de linker oeverzijde van de Moezel.

In de plaats Sehl staat het oudste vakwerkhuis van de regio. Door een dendrochronologisch onderzoek kon men het vakwerk terug dateren op de jaren 1374/1375. In 1493 gaf Aartsbisschop Johan van Baden permissie om in Sehl een kerk als filiaalkerk van de Cochemer parochiekerk Sint Martin te bouwen. Deze door een in 1915 gebouwd Westportaal vergrote en aan de heilige Sint Anton gewijde kerk, domineert het panorama van deze plaats en wordt graag “Sehler Dom” genoemd. Het klooster Ebernach dat bij Sehl hoort werd in 1130 door Benedictijnern opgericht en hoorde vroeger bij het klooster Maria Laach. Sinds 1887 zijn hier Franciscanenbroeders van het Heilige Kruis werkzaam en leiden hier een woon- en dienstverlenings-inrichting voor geestelijk minderbedeelde mensen. Cond werd net zo als Sehl in 1932 bij Cochem ingelijfd en valt op door een kern met dorps karakter en mooie woongebieden, die haar bewoners vaak een prachtig blik op het Moezeldal en de Rijksburcht bieden.

De stadswijk Brauheck

… liegt südwestlich der Innenstadt auf der Höhe.

..ligt zuidwestelijk van de binnenstad op een hoogte.

De geschiedenis van Brauheck is ondeelbaar verbonden met de Bundeswehr. Op 23 juni trokken soldaten van het jachtbommenwerper squadron 33 (tegenwoordig tactisch luchtwapen squadron 33), onder leiding van de toenmalige commodore Walter Krupinski in de nieuwgebouwde soldaten- woonwijk en kazernes in. Ook nu nog gedomineerd door de Bundeswehr heeft Brauheck zich in de laatste 50 jaren sterk verder ontwikkeld. In de loop van de tijd zijn meer bouwgebieden ontstaan. Een industriegebied biedt de plaats voor het lokale bedrijfsleven, die in het Moezeldal maar beperkt beschikbaar is. Naast regionaal agerende handwerkers vinden hier ook nationaal werkende bedrijven plaats voor hun bedrijven. Een winkelcentrum biedt de bewoners gelegenheid voor een lokale verzorging. Veel bewoners genieten van het verenigingsleven en de natuur-lokatie die het wonen in Brauheck biedt.